Thursday, November 20, 2008

Hoeveel mense bereik dit werklik om in Australië te kom woon ?

Goeiedag vriende

Net soos die deurdringende reën wat die afgelope week in sekere dele van Australië geval het die aarde deurweek het met water, dring die besef van die ware toedrag van sake ook na 'n tyd tot mens deur. Die "besef" waarna ek verwys, het betrekking op die ware getal Suid Afrikaners wat hulself in Australië permanent kom vestig. Daar is nie regtig so 'n groot toeloop van Suid Afrikaners na Australië soos wat almal sou verwag nie.

Uit my eie ervaring is daar wel sekere gebiede in Sydney waar die kans groter is om in ander oud-landgenote vas te loop, maar die reël is eerder dat ons maar bra dun gesaai is hier in Aussie land. Mens loop nie sommer elke dag in hulle vas nie. Dit hang natuulik af of jy doelbewus poog om jou net met oud Suid Afrikaners te omring of nie.

Ek het oor die afgelope 2 jaar op heelparty publikasies afgekom wat mens ietwat van 'n idee gee van hoeveel van onse mense hulself hier bevind. Die publikasies strek van 2005 tot 2008.
As mens byvoorbeeld na die werklike sensusdata van die Australiese buro van Statistiek gaan kyk, dan blyk die volgende waar te wees:

In die Year Book Australia 2007, het die getal gebore Suid Afrikaners in die HELE Australië tot en met 30 Junie 2005 as volg daaruit gesien:

Jaar
Persone
1954
6000
1961
7900
1971
12200
1981
26500
1995
58800
2005
113800

(Dus...in die 10 jaar van 1995 tot 2005 het 55000 Suid Afrikaners hiernatoe gekom...amper net soveel as wat in die vorige 50 jaar hiernatoe gekom het!!)

Suid Afrika was maar 10-de in die ry naas die volgende lande:
Land
Persone
Brittanje 1 137 400
New Zealand 455 100
Italië 224 300
Sjina 191 200
Viëtnam 177 700
Indië 138 700
Filippyne 129 400
Griekeland 127 200
Duitsland 115 200
Suid Afrika 113 800
Maleisië 100 300
Nederland 87 700
Libanon 85 300

Uit 'n populasie van sowat 21 miljoen, beteken dit dat oud-Suid Afrikaners maar sowat 0.54% van die bevolking uitmaak. Nou nie juis genoeg om oor huistoe te skryf nie.

Die Australiese Departement van Immigrasie en Burgerskap het 'n hele paar baie interessante publikasies op hul webtuiste. Meeste van ons weet hoe sorgvuldig hulle is....nie 'n muis sal hier ongemerk kan insluip nie!
As mens byvoorbeeld gaan kyk na die mees onlangse "Settler Arrivals Update" by die departement van immigrasie vir die jaar 2007-2008, kan mens 'n idee vorm hoeveel mense kom die land binne met permanente verblyfreg (PR). "Settler arrivals" sluit basies daardie persone in wat Australië met 'n PR visa binnekom wat aan hulle toegestaan is VOORDAT hulle die land binnekom.

Jaar
Settelaars uit RSA
1997-1998
4281
1998-1999
5024
1999-2000
5691
2000-2001
5754
2001-2002
5714
2002-2003
4603
2003-2004
5849
2004-2005
4594
2005-2006
3953
2006-2007
3996
2007-2008
5166

As mens ook na Zimbabwe kyk dan is die aantal oud-Zimbabwiers 1019 persone. Vanuit die hele Afrika, suid van die Sahara met 'n totaal van 10603 maak Suid Afrika en Zimbabwe dus 58% van die permanente settelaars uit.

Meeste van ons is egter baie duidelik daarvan bewus dat die meerderheid mense vanaf Suid Afrika op 'n tydelike VISA die land binnekom en dan hier in Australië vir PR aansoek doen, daarom kan mens ook gaan kyk na die departement se "Immigration Update" van Desember 2007. Tydelike VISAs val basies onder 3 kategorieë:
 • Tydelike studente Visas
 • "Temporary Resident" Visas, soos die 457 visa (maksimum 4 jaar) of 417 visa (werkende vakansiegangers)
 • Tydelike besoekers (soos toeriste)

Op bladsy 43 kan mens sien dat daar op 31 Desember 2007 'n totaal van 19703 Suid Afrikaners op tydelike Visas in Oz was: 56% van almal uit sub-sahara Afrika.

Sensus datum
Aantal persone met tydelike Visas
31 Desember 2006
16517 (6116)
31 Maart 2007
14258 (7270)
30 Junie 2007
13630 (7834)
30 September 2007
13782 (8268)
31 Desember 2007
19703 (8011)

Julle kan sien dat die aantal tydelike visa houers baie gewissel het deur die jaar soos wat die aantal besoekers wissel, maar ek het vir julle die 457 visa houers in hakies na die totale geplaas. Julle kan dus sien dat daar 'n geleidelike toename in tydelike werksvisas was oor die jaar in teenstelling met die wisselvalligheid van die besoekers.

Van hierdie 19703 Suid Afrikaners wat tydelike Visa houers was einde laasjaar hier in Australië, was
 • 9595 besoekers
 • 8812 mense op tydelike werks visas (457 asook ander klasse visas)
 • 350 was hier op studente visas.

Bogenoemde was die aantal Suid Afrikaners wat teenwoordig was op daardie spesifieke tye toe die opname gedoen is, maar as mens egter na die totale aantal Suid Afrikaners kyk wat Australië op tydelike Visas binnegekom het gedurende 'n 6 maande tydperk tussen Julie en Desember 2007, dan sien mens daar was:
 • 31408 besoekers oor 6 maande (en 56022 besoekers in die hele jaar)
 • 5921 wat op tydelike werks-visas ingekom het oor daardie 6 maande tydperk.

Indien daar aangeneem kan word dat die getal wat die land binnegekom het univorm versprei was oor die jaar van 2007, dan was daar 'n beraamde totaal van (2 x 5921) =
11842 wat op tydelike werkspermitte soos die 457 Visa die land binnegekom het

Hoeveel van die 56022 besoekers hier was op LSD "Look See and Decide"toere sal mens nou nie weet nie, dalk was dit familie wat kom kuier het, of dalk mense wat werk kom soek het of op sakereise was.

As ons dan 'n optelsom maak was die totale aantal mense van Suid Afrika wat gedurende 2007-2008 hier aangekom het op tydelike of permanente werks Visas dus om en by gelyk aan
5166 (met PR) + 11842 (op tydelike werks visas soos 457)
= wat vir ons 'n totaal gee van 17008.

Daar het dus in 2007 'n totaal van 17008 Suid Afrikaners hierheen gekom met die doel om hier te kom bly en werk.
Hierdie getal kom neer op so 46 Suid Afrikaners per dag of plus minus 12 families per dag wat hulle heenkome hier in Oz kom soek.

Hoeveel van hulle keer terug?

Wel, volgens die "Emigration 2007-2008" publikasie (p. 14), het daar oor dieselfde tydperk 589 van die permanente Visa houers vanaf Suid Afrika weer Australië verlaat. Dit is so 11 persone per week. As 'n persentasie is dit : 589/5166 = 11% wat of terugkeer, of êrens anders heen gaan.

Nog 'n baie interessante publikasie wat uitgereik is in die afgelope 2 maande is die Australiese menseregtekomissie se navorsingsverslag Face the Facts 2008 wat nou elke jaar die demografiese samestelling van Australie lys asook die lande van afkoms van al die immigrante.

Volgens die verslag het 205 940 mense in 2007-2008 van lande regoor die wêreld permanente verblyfreg (PR) verkry om permanent in Australië te kan bly en werk.
Hiervan het 149365 dit verkry voordat hulle Australië toe gekom het (hulle staan bekend as "settler arrivals") en 56575 dit verkry nadat hulle die land binnegekom het op tydelike visas en toe later vir PR aansoek gedoen het. Die 205 940 was 'n 7.3% toename in mense tussen 2007 na 2008.

Die 149 365 wat PR vooraf verkry het ("settler arrivals / offshore migrants") kan verder opgedeel word in:
 • 65404 (43.8 %) wat dit verkry het as gevolg van hul vaardighede
 • 38404 (25.7 %) was familie van die primêre visa houer
 • 9507 (6.4%) het as vlugtelinge die visa gekry
 • 131 (0.09%) het ingekom omdat hulle a.g.v spesiale kriteria geregtig is daarop
 • 34 491 (23.1%) was New Zealanders wat volgens 'n ooreenkoms tussen die lande daarop geregtig is
 • 1428 (1.0%) wat oud -Aussie burgers insluit

Die 56575 wat as "onshore migrants" bekend staan kan weer onderverdeel word in:
 • 42 065 (74.4%) wat dit verkry het as gevolg van hul vaardighede
 • 12 276 (21.7%) was familie van die primêre visa houer
 • 2222 (3.9%) het as vlugtelinge die visa gekry
 • 12 (0.02%) het ingekom omdat hulle a.g.v spesiale kriteria geregtig is daarop
Oor die jare sedert 1945 het 6.8 miljoen mense van oorsee Australië toe ge-emigreer:
 • 1.6 miljoen van 1946 tot 1960
 • 1.3 miljoen van 1960 tot 1970
 • 960 000 van 1970 tot 1980
 • 1.1 miljoen van 1980 tot 1990
 • >900 000 van 1990 tot 2000
 • >900 000 sedert 2000
Tot en met 1970 mag net mense van Europese lande en afkoms hierheen ge-emigreer het, maar sederdien kom hulle van regoor die wêreld, onder andere is die Top 10 waarvandaan mense emigreer:

Land van herkoms


Persone wat PR kry
in 2007-2008

Brittanje

30 841
New Zealand

27 619
Indië

22 688
Sjina

21 208
Suid Afrika

7762
Filippyne

7382
Maleisië

5139
Korea

4953
Sri Lanka

4824
Thailand

3384

Baie mense kry natuulik eers New Zealand burgerskap, waarna hulle dan na Australië toe kom, dus mag baie van die 27619 mense vanaf New Zealand ook Suid Afrikaners wees.

Hierdie 10 lande maak 66% van die totaal van 205 940 uit. Die res is van 190 ander lande afkomstig.
Die 7762 in hierdie tabel vir Suid Afrika sluit die PR asook die "onshore migrants" in.
Volgens hierdie opname wys dit dat 7762 Suid Afrikaners (waarvan 5166 met PR die land ingekom het en die oorblywende 2596 hulle PR gekry het nadat hulle op tydelike visas hier aangekom het in vorige jare).

Dus...wat die breukdeel van die totale bevolking aanbetref lê oud Suid Afrikaners nog in die 10-de plek, maar wat jaarlikse verkryging van PR betref lê hulle in die 5-de plek in 2008.

As mens nou ook kyk na die aantal immigrante wat Australiese burgerskap in 2007-2008 verkry het (afdeling 2.9), dan is oud Suid Afrikaners voor in die koor. Van die totaal van
121 221 mense wat Australiese burgerskap verkry het in 2007-2008, was:
 • 22% vanaf Brittanje
 • 7% vanaf Indië
 • 6% vanaf Sjina
 • 5% vanaf New Zealand
 • 4% van Suid Afrika


Volgens die voorafgaande Immigrasie "Update" was die aantal "settler arrivals" vanuit Suid-Afrika in:
 • 1992 nie binne die eerste 10 nie
 • 1997 in die 4 de plek (wonder wat het tussen 1992 en 1997 gebeur?)
 • 2002 in die 5 de plek
 • 2005 in die 6 de plek
 • 2006 in die 6 de plek
 • 2007 in die 6 de plek
 • 2008 in die 5 de plek
Nou vra mens jouself ook die vraag: Na watter van die Australiese state gaan die meeste Suid Afrikaners?
Op bladsy 25 van die "Immigration Update 2007" is die bestemmings van Suid Afrikaners wat oor die 6 maande tydperk tussen Julie tot Desember 2007 Australië binnegekom het (en aangedui het waarnatoe hulle gaan) die volgende:
 • NSW (Sydney as hoofstad) = 502
 • VIC (Melbourne as hoofstad) = 292
 • QLD (Brisbane as hoofstad) = 628
 • SA (Suid Australie met Adelaide as hoofstad) = 97
 • WA (Perth as hoofstad) = 576
 • TAS (Hobart as hoofstad) = 8
 • NT (Darwin as hoofstad) = 5
 • ACT (Canberra as hoofstad) = 15
 • TOTAAL = 2123
Die mees populêre bestemmings vir Suid Afrikaners is dus:
 • QLD = 30 % (waarskynlik meestal Brisbane)
 • WA = 27 % (waarskynlik meestal Perth)
 • NSW = 24 % (waarskynlik meestal Sydney)
 • VIC = 14 % (waarskynlik meestal Melbourne)
 • SA = 5 % (waarskynlik meestal Adelaide)
Wat interessant is, is hoe dit verskil van die bestemmings vir alle immigrante, waar die mees populêre bestemmings as volg is:
 • NSW = 32 %
 • VIC = 25 %
 • QLD = 19 %
 • WA = 14 %
Dit vertel vir my net EEN ding...Suid Afrikaners hou van 'n warmer klimaar as die res van die immigrante !

Nog interessante feite is dat
Wes Australië die hoogste persentasie inwoners het wat oorsee gebore is, naamlik 27.14%, gevolg deur
VIC met 23.79%,
NSW met 23.76%,
ACT met 21.71%,
Suid Australië met 20.32 %,
QLD met 17.91%,
NT met 13.76% en
Tasmanië met 10.61 %.

As mens na die volke van afkoms kyk vir die populasie, dan is
37.7% Australërs van afkoms
31.6% Engelse
9.1% Iere
7.6% Skotte
4.3% Italiaans
4.1% Duits
3.4% Sjinees
1.8% Grieks
1.6% Hollands
1.2% Indiërs
0.54% Suid Afrikaans

Nog 'n interessante feit is dat 77.1% van die Suid Afrikaners wat 2 jaar of langer hier op permanente verblyf visas is die keuse maak om Australiese burgers te word. Ons het dus van die hoogste persentasies vir aanvaarding van burgerskap - wat aandui dat ons hier is om te bly.
Die ander is:
 • Grieke 97.2%
 • Viëtnamese 93.7%
 • Filippyne 88.1%
 • Italianers 80.5%
 • Nederlanders 78%
 • Suid Afrikaners 77.1%
 • Duitsers 74.4%
 • Indiërs 67.8%
 • Sjinese 67%
 • Britte 65.9%
 • New Zealanders 39.4%
Wat uitstaan hieruit is dat die mense van Brittanje en New Zealand minder gretig is om Australiese burgers te word as ons.

Kom ons bekyk hierdie statistiek nou bietjie op 'n ander manier:
Meeste Suid Afrikaanse immigrante bereik Australië waarskynlik in 'n Boeing 747-400, wat nagenoeg 390 ekonomiese en besigheidsklas sitplekke het.
As daar in 2007-2008 'n totaal van 17008 Suid Afrikaners hierheen gekom het vir werk, beteken dit daar het 44 Boeing 747's hier kom land in een jaar vol Suid Afrikaners met groot drome. Dis amper 1 per week.
Om die totale getal van 205940 immigrante wat in 2007-2008 hierheen gekom het hier te kry was 'n totaal van 528 sulke Boeing 747's nodig. Dit is 10 per week vir 'n hele jaar.

Dus, om op te som:
As al die permanente settelaars 'n jaar neem om in Boeing 747's hiernatoe te vlieg, teen 'n tempo van 10 vliegtuie per week, sal die totale getal Suid Afrikaanse settelaars maar die laaste 2 weke van die hele jaar in beslag neem...

(Vir almal wat belang stel in soortgelyke sensus data vir Suid Afrikaanse immigrasie na die VSA, gaan kyk gerus na die dokumente van die Amerikaanse departement van "Homeland Security", na hierdie dokument. Asook by die Amerikaanse Sensus Buro na die baie volledige dokument wat elke denkbare maatstaf oor die immigrante vanaf Suid Afrika bevat.)

3 comments:

 1. Uitstekende 'stukkie' werk - lyk vir my na 'n helse job. Baie interessant. Ons kan seker maar aanneem dat die Groot Trek met die vlieënde ossewaens net groter gaan word.
  Mauritz

  ReplyDelete
 2. jo, jy't behoorlik jou huiswerk hier gedoen - baie interresante statistieke !

  ReplyDelete
 3. Baie goed gedoen, dankie.
  Sou interressant wees, maar seker onmoontlik, om alle Suid-Afrikaners wat ander paspoorte het wat emmigreer se statistiek te kon trek en saamvoeg. Baie Suid-Afrikaners verlaat die land op Europese paspoorte. Vriende van my gaan DV vroeg 2009 op Portugese paspoorte oor, maar hulle praat Afrikaans soos ek en jy.

  ReplyDelete

Los vir my n boodskap...komaan wees n sport !
Ek lees alle kommentaar eers voor ek dit publiseer.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Kontak my gerus...

Kontak my as julle wil deur 'n "Comment" by enige post te maak met julle email adres daarin. Ek kry alle "comments" as email voor dit gepubliseer word en sal nie enige telefoonnommers of email adresse op die blog laat kom nie maar dit slegs gebruik om julle te kontak. Groete.

Die mees populêre inskrywings