South African History (Ons Lewende Geskiedenis)

For those among you interested in learning more about the history of my Country of Origin, South Africa: Here are some excellent videos by the Historian Raymond Heron on the lead-up to and some of the battles during the South African Boer War which took place around 1900, in particular the battle of SpioenKop ("Spy Hill"), which took place on 24 January 1900 between the British and Boer ("Farmer") forces.

I also have 16 Tracks in Afrikaans MP3 of South African History at the bottom of this page. It came from the "Ons Lewende Geskiedenis" record set and the links have been newly updated to work again.


Battle of Spionkop: Webisode 1: Narrated by Raymond Heron
Battle of Spionkop: Webisode 2: Narrated by Raymond Heron

Battle of Spionkop: Webisode 3: Narrated by Raymond Heron
Battle of Spionkop: Webisode 4: Narrated by Raymond Heron
Battle of Spionkop: Webisode 5: Narrated by Raymond Heron
Battle of Spionkop: Webisode 6: Narrated by Raymond Heron
Battle of Spionkop: Webisode 7: Narrated by Raymond Heron
Battle of Spionkop: Webisode 8: Narrated by Raymond Heron
Battle of Spionkop: Webisode 9: Narrated by Raymond Heron


Raymond Heron gives a gripping account of the perils of war and draws you into the narrative.  He really knows his subject matter and brings the year 1900 to life as if one's present to experience it.

Vir die wat belang stel in die oorspronklike langspeelplaat dramatisering van die geskiedenis van Suid Afrika:

Ons Lewende Geskiedenis


01 Die stigting van 'n Nedelandse volksplanting aan die Kaap

02 Die Franse Hugenote en Simon van der Stel

03 Die stryd teen Willem Adriaan van der Stel

04 Die eerste Britse besetting van die Kaap 1795

05 Die koms van die Britse setlaars en die betekenis daarvan

06 Die oorsake van die Groot Trek

07 Die voorbereiding vir die Groot Trek

08 Die moord op Retief

09 Die slag van Bloedrivier

10 Die wedervaringe van die trekgeselskap van Andries Hendrik Potgieter

11 Die slag van die wit Umfolozi en die anneksasie van Natal deur Engeland

12 Die ontdekking van diamante

13 Die uitbreek van die eerste vryheidsoorlog en die slag van Majuba

14 Die ontdekking van goud

15 Die ontstaan van politieke partye in Suid-Afrika (1902-1939)

16 Die daarstelling van die Republiek van Suid-Afrika


No comments:

Post a Comment

Los vir my n boodskap...komaan wees n sport !
Ek lees alle kommentaar eers voor ek dit publiseer.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Kontak my gerus...

Kontak my as julle wil deur 'n "Comment" by enige post te maak met julle email adres daarin. Ek kry alle "comments" as email voor dit gepubliseer word en sal nie enige telefoonnommers of email adresse op die blog laat kom nie maar dit slegs gebruik om julle te kontak. Groete.

Die mees populêre inskrywings