Monday, June 04, 2007

Die tyd stap aan, maar ons 136 VISA is nog in die pyplyn

Posted by Picasa

Hierdie horlosie het ek naby die Darling hawe afgeneem. Dit dui die sterrekaart aan van hoe die sterrehemel daaruit sien gedurende verskillende maande van die jaar.

Noudat ons in Australië is moet ons 'n paar vorms invul en aanstuur na die Immigrasiedepartement om hulle te verwittig dat ons nou alreeds op 'n 457 in Australië is.
Dit is die "Change of Address and/or passport details" (929) vorm asook die "Notification of changes in circumstances" (1022) vorm.

No comments:

Post a Comment

Los vir my n boodskap...komaan wees n sport !
Ek lees alle kommentaar eers voor ek dit publiseer.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Kontak my gerus...

Kontak my as julle wil deur 'n "Comment" by enige post te maak met julle email adres daarin. Ek kry alle "comments" as email voor dit gepubliseer word en sal nie enige telefoonnommers of email adresse op die blog laat kom nie maar dit slegs gebruik om julle te kontak. Groete.

Die mees populêre inskrywings