Monday, June 04, 2007

Ons huissoek eskapades is op 'n einde

Posted by Picasa

Hierbo kan julle 'n foto sien van 'n tipiese straat in die Hills omgewing van Sydney. Dit is dan nou ook hier waar ons die afgelope week so verwoed gesoek het na 'n geskikte huis om te huur voordat ons "Container" hier in Sydney met die skip aankom. Al ons aardse besittingkies is nou seker al ter see oppad na die groot Australiese kontinent toe. Al die verhurings agente sê vir ons dat daar 'n groot tekort aan huise is om te huur en die kompetisie is straf.

Ons moes die volgende dokumente saam met ons aansoek om verhuring aanheg:
  • Bestuurders lisensie / Internasionale bestuurspermit (soos wat ons by die AA gekry het) asook Australiese bestuurderslisensienommer (indien jy dit het)
  • Australiese bankstaat
  • Motorregistrasie papiere (indien jy 'n motor besit) asook "Customer" nommer van die RTA (Roads and Traffic Authority)
  • Paspoort + geboortesertifikaat
  • Werkskontrak wat jou jaarlikse salaris aandui
  • Verwysings van ons laaste 2 verhuringsagentskappe (Ons kon ons huidige gemeubileerde akkommodasie syne aanheg), sowel as die' van Suid Afrika
  • Werksgeskiedenis se verwysings ingevul op vorm
Kan jy dit glo? Dis amper soos om aansoek te doen vir 'n VISA. Maar gelukkig het ons dit gekry. Nou moet ons een week se huur as deposito betaal sodat hulle die huis van die huur mark af kan neem. Dan moet ons ook dadelik die "bond" betaal wat gelykstaande is aan 4 keer die weeklikse huur...dit is ekwivalent aan die deposito wat ons in Suid Afrika aan gewoond is....mens kry dit weer terug as jy uittrek. Bo en behalwe dit moet ons dan nog die eerste maand se huur vooruit betaal. Daar is ook 'n $15 "lease fee". Die aanvanklike week deposito word afgetrek van die totaal.

Die totaal kan dus as volg uitgewerk word indien X die weeklikse huur is:
4 keer X = "Bond"
(365.X/7/12) = Eerste maand se huur
$15
Totaal = 4(X) + 30(X/7) + 15

Dus as jou huur sê maar $450 per week is, dan moet jy aanvanklik:
4(450) + (365.450/7/12) + 15 = $3770

Maak jou dus gereed om so R22622 om en by te betaal om 'n huis te begin huur.

Die goeie nuus kom toe vanoggend dat ons goedgekeur is om 'n huis in Castel Hill Road (Cherrybrook) te huur. Ons gaan more die huurkontrak teken vir 'n jaar. Dit is 'n lekker 3 slaapkamer huis in 'n baie boomryke omgewing direk oorkant 'n "forest" en naby die bushalte.
So nou kan ons maar ontspan omdat ons "Container" 'n plek het om heen te gaan.

No comments:

Post a Comment

Los vir my n boodskap...komaan wees n sport !
Ek lees alle kommentaar eers voor ek dit publiseer.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Kontak my gerus...

Kontak my as julle wil deur 'n "Comment" by enige post te maak met julle email adres daarin. Ek kry alle "comments" as email voor dit gepubliseer word en sal nie enige telefoonnommers of email adresse op die blog laat kom nie maar dit slegs gebruik om julle te kontak. Groete.

Die mees populêre inskrywings