Sunday, December 23, 2007

Kersfees onder die Suider-Kruis : en wat dit met 'n geskenk uit te waai het
Welkom, o stille nag van vrede,


onder die Suiderkruis,

Wyl stemme uit die ou verlede

oor sterrevelde ruis:

Kersfees kom, Kersfees kom -

gee aan God die eer.

Skenk ons ’n helder Somerkersfees

in hierdie land, o Heer.Hoor jy hoe sag die klokke beier

in eeue-oue taal.

Kyk, selfs die nagtelike swye

vertel die ou verhaal.

Kersfees kom, Kersfees kom -

gee aan God die eer.

Skenk ons ’n helder Somerkersfees

in hierdie land, o Heer.Voel jy ook nou Sy warm liefde

as ons die dag gedenk,

toe Hy sy Seun aan ons gegee het -

ons grootste Kersgeskenk.

Christus kom, Christus kom -

gee aan God die eer.

Skenk ons ’n helder Somerkersfees

in hierdie land, o Heer.


geskryf en getoonset deur: Koos du Plessis

Hierdie tyd van die jaar haas miljoene hulle na winkelsentrums om peperduur geskenke te koop, half geindoktrineer deur reklame en haas onkundig waaroor dit alles gaan.

Hoe dit ook al sy, en op watter presiese dag van die jaar dit ok al gebeur het dat Jesus as 'n baba "lammetjie" hierdie wêreld deur 'n stal binnegekom het - een ding is seker, Hy het vir ons 'n geskenk kom gee wat ons nooit kan verdien nie:

"Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê: My vader! En hy antwoord: Hier is ek, my seun! En hy sê: Hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer?
En Abraham antwoord: God sal vir Homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. ...
En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy meteens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer.
Genesis 22:7-13

"Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!" Johannes 1: 29

"maar Hy het, nadat Hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God" Hebreers 10:12

"Toe het ek voor die troon...'n Lam sien staan, die Een wat geslag was....
Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor Hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges.
Toe sing hulle 'n nuwe lied: "U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. Openbaring 5:6-9

"Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was.." Efesiers 5:2

1 comment:

Los vir my n boodskap...komaan wees n sport !
Ek lees alle kommentaar eers voor ek dit publiseer.

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Kontak my gerus...

Kontak my as julle wil deur 'n "Comment" by enige post te maak met julle email adres daarin. Ek kry alle "comments" as email voor dit gepubliseer word en sal nie enige telefoonnommers of email adresse op die blog laat kom nie maar dit slegs gebruik om julle te kontak. Groete.

Die mees populêre inskrywings